Legal

Privacy Policy Desert Lab Site

Ik verzamel geen data van gebruikers. Wat je chat is jouw eigen tekst en die staat op de site. De vraag over je emailadres is een noodzakelijkheid van het beveiligingssysteem en niet voor eigen gebruik. Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgespeeld, noch worden ze gebruikt voor commerciële doeleinden. De door jou gekozen naam verschijnt bij je reactie, je emailadres is nooit zichtbaar.

Disclaimer Desert Lab boek

De meeste locaties in het boek bestaan werkelijk. Ondernemingen, groeperingen en personen zijn zuiver fictief. Het Desert Lab is een eigen verzinsel. Dit geldt ook voor de vrijheden die ik genomen heb om locaties en situaties aan de passen aan de behoeften van het verhaal. De meningen en standpunten van de personages in het boek geven niet de meningen en standpunten van de auteur of andere betrokkenen weer.

Copyrights Desert Lab boek

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyrights Desert Lab website

Op de afbeeldingen, tekeningen en schema’s rust auteursrecht. Op de intellectuele inhoud eveneens. Linken naar delen van de website is toegestaan.

Copy rights third parties

Artikel “Eerste levende cel met kunstmatig DNA – Dagblad Trouw 21-05-2010
Afbeelding bij Het Schrijfproces “Moby Dick” – Gery Larson (The Far Side)
Artikel “Florida wil 750 miljoen genetisch gemodificeerde muggen loslaten” – AD 20-08-2020
Afbeelding in header (deel coverfoto) – © ktsdsign AdobeStock
Afbeelding in body (deel coverfoto) – © hyserb AdobeStock

Reacties

De reacties bevatten de mening van de betreffende bezoeker. De administrator controleert reacties op naleving van de gedragscode. De bezoeker blijft verantwoordelijk van zijn of haar gedane uitspraken, ook indien dit aanstoot mocht geven aan andere bezoekers.

Gedragscode

  • Wederzijds respect is de basis.
  • Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.
  • Deze site heeft schrijven in het algemeen en het boek Desert Lab in het bijzonder als thema.
  • De gedragscode is in overeenstemming met de gedragscode van WordPress.
  • Ken je verantwoordelijkheid.

Reacties van onderstaande typen zijn niet welkom

  • De reactie bevat uitdrukkingen van geweld, intolerantie, racisme, haat of godslastering of moedigen hiertoe aan.
  • De reactie heeft ten doel anderen te bedreigen, irriteren, beledigen of uit te schelden.
  • Reacties met commerciele uitingen. Verwijs alleen naar een bedrijf als dat te maken heeft met de discussie.
  • Reacties die niets met thema te maken hebben en/of geen betrekking hebben op het onderwerp.
  • Reacties die spoilers bevatten voor toekomstige lezers.

De administrator behoudt zich het recht voor om deze reacties te verwijderen